Raad voor de Biologie

Raad voor de Biologie

Waarom een Raad voor de Biologie?

De Nederlandse biologie is steeds beter georganiseerd. Een overkoepelende organisatie die opkomt voor het brede belang van de (academische) biologie mistte nog. Het biologisch onderzoek en onderwijs in Nederland behoort in de volle breedte tot de internationale wereldtop en dat moet zo blijven. De Raad voor de Biologie wil een nog betere afstemming tussen bestaande gremia realiseren en instellingsoverstijgende plannen voor elkaar krijgen.

Precisie-sturing van plantarchitectuur: kleurintensiteit representeert weefselspecifieke regulatie van een plantenhormoon dat de ontwikkeling stuurt. Foto: Jesse Küpers
Waar wij naar streven

De Raad voor de Biologie heeft zich als doel gesteld op te komen voor de belangen van de biologie in Nederland op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. Daarnaast draagt de Raad het belang van fundamenteel en toegepast onderzoek in de biologie uit naar de maatschappij. De Raad heeft een adviserende en een signaalfunctie en streeft naar een effectieve inzet van middelen ten behoeve van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs in de biologie.

De puzzelstukjes van de CRISPR-puzzel vallen op hun plek. Foto: Stan J. Brouns
Hoe doen we dat?

De Raad vindt het creëren van draagvlak voor zijn werk van groot belang en zoekt daarom steeds contact met andere, bij de biologie betrokken, organisaties. 

Insets van boven naar beneden: Gilles van Wezel (UL), Geert de Snoo (NIOO), Stanley Brul (UvA). Foto van links naar rechts:  Jacintha Ellers (VU), Richard Visser (WUR), Ton Groothuis (RUG), Roy Erkens (MU), Laura van Niftrik (RU), Rens Voesenek (UU, voorzitter), Liesbeth Noor (UU, secretaris).  

Door het versnellen en verbreden van fundamenteel biologisch onderzoek kunnen we de grote uitdagingen van onze tijd sneller het hoofd bieden.

Laatste nieuws

Gehele Sectorplan ingediend bij NCSP

Het gehele Sectorplan voor de sector Beta II (Aard- en Milieuwetenschappen, Astronomie, Biologie, Farmaceutische Wetenschappen en Informatica) is nu in...

1e Tranche sectorplan toegekend

Groot nieuws voor de Biologie: het 1e deel (’tranche 1′) van het sectorplan Biologie is vandaag door minister Dijkgraaf goedgekeurd!...

Een sectorplanzomer

Op 15 juli heeft de minister van OCW aan de domeinvoorzitters (prof.dr. Jasper Knoester, Universiteit Leiden voor Bèta) aangegeven structureel...