Documenten

De voorloper van de Raad voor de Biologie was de Taskforce Sectorbeeld Biologie. Deze Taskforce heeft, met medewerking van velen, een Sectorbeeld tot stand gebracht waarmee een beeld van de Nederlandse Biologie is neergezet. Dit Sectorbeeld “Fundament voor het Leven; Beeld van de Nederlandse Biologie (2020) is de aanleiding geweest voor het opstellen van een Sectorplan. Het sectorbeeld van de biologie maakt onderdeel uit van het Sectorbeeld “Voor een sterker fundament” waarin naast de Biologie, ook de sectorbeelden van de disciplines Aard- en Milieuwetenschappen, Astronomie en Farmaceutische Wetenschappen zijn opgenomen. Op 13 maart 2023 is het Sectorplan Beta II met positief advies van de Nationale Commissie Sectorplannen aangeboden aan minister Dijkgraaf.