Een sectorplanzomer

Op 15 juli heeft de minister van OCW aan de domeinvoorzitters (prof.dr. Jasper Knoester, Universiteit Leiden voor Bèta) aangegeven structureel 200 miljoen euro per jaar te zullen investeren in de vier domeinen Sociale & Geesteswetenschappen, Bèta, Techniek en Medisch. Al in 2022 zullen er uitgaven gedaan kunnen worden en daarom wordt er op dit moment, tussen (en soms tijdens) alle vakanties door,  hard gewerkt aan berekeningen die onderbouwen welke sectorplannen al in 2022 direct vertaald kunnen worden in bestedingsplannen. Eind juli is de eerste versie hiervan ingediend bij de Nationale Commissie Sectorplannen. Vanaf half  augustus worden er gesprekken gevoerd tussen de domeinvoorzitters en andere sectorplan vertegenwoordigers die begin september tot eventueel aangepaste sectorplannen leiden. Daarna stelt de Nationale Commissie Sectorplannen haar advies aan de minister op voor de uitgaven in 2022 (de zg. eerste tranche).