In herinnering: Rens Voesenek

Medeoprichter van de Raad voor de Biologie, prof.dr. Rens Voesenek, is dinsdag 28 maart op 65-jarige leeftijd overleden. Hij combineerde wetenschappelijke excellentie met een tomeloze inzet voor het veld van de biologie en een grote overtuiging van het maatschappelijk belang van deze discipline. Vanaf 2018 heeft Rens een succesvolle trekkersrol gehad bij het tot stand komen van het Sectorbeeld van de Nederlandse biologie, een overzicht van het academisch onderzoek en onderwijs. Door zijn overtuigings- en daadkracht is hij erin geslaagd om de verschillende belangen in de Nederlandse biologie samen te brengen. Dit is gevolgd door het opzetten van een landelijke Raad voor de Biologie, een nationaal gremium voor de belangenbehartiging van het Nederlandse wetenschappelijk biologieonderzoek en onderwijs, waarvan Rens de eerste voorzitter was. Hiermee heeft hij de landelijke overlegstructuur binnen het vakgebied sterk verbeterd. Onder zijn voorzitterschap is een nationaal Sectorplan Biologie tot stand gekomen, een overkoepelende toekomstvisie waarin de Nederlandse universiteiten hun zwaartepunten in de Biologie afstemmen. Als geen ander is Rens in staat geweest om het biologieveld in Nederland te verenigen met een unieke persoonlijke en inclusieve wijze waardoor hij steeds de focus wist te richten op het grotere belang van samenwerking binnen de biologie, in plaats van op het eigenbelang. Met zijn verbindende kracht en niet-aflatende inzet heeft Rens het mogelijk gemaakt het gehele veld met één stem te laten spreken. Rens was een bijzonder mens en zijn overlijden is een verlies voor de biologie in Nederland. De Raad voor de Biologie zal zijn inzet, zijn humor en zijn verbindende kracht ontzettend missen.