initiatief Bèta in Bestuur & Beleid

Het initiatief ‘Bèta in Bestuur & Beleid’ (BiBB) ontwikkelt verschillende acties om de beleids- en wetenschapswereld dichter bij elkaar te brengen. Het langetermijn doel van BiBB is om het aantal bèta/technisch opgeleide politici en ambtenaren te vergroten. Op korte termijn willen ze politici en bestuurders overtuigen van de vruchtbare effecten van samenwerking met jonge bèta/technische wetenschappers. De belangrijkste doelgroep voor de actielijnen van BiBB zijn promovendi en afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in beleidsvorming, maar niet genoeg weten over de werkomgeving in het openbaar bestuur en de politiek om een loopbaan op deze gebieden te overwegen. Eén van de acties van BiBB is een Beta en Techniek-carrieredag organiseren. De 2023 editie, die op 22 november zal plaatsvinden in het Trippenhuis in Amsterdam, is inmiddels gesloten voor inschrijvingen, maar houd hun website in de gaten voor andere activiteiten.