Nieuws

Raad voor de Biologie: Coalitieakkoord is aanslag op gezond ouder worden,

vernieuwende landbouw en goed onderwijs

Onlangs presenteerden de PVV, NSC, VVD en BBB een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. In dit akkoord wordt het sectorplan biologie wegbezuinigd. Het sectorplan biologie is een akkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse universiteiten. Het akkoord is een antwoord op jarenlang achterstallig onderhoud van het onderwijs en het zet tegelijkertijd in op strategische investeringen voor de toekomst. Jacintha Ellers, voorzitter van de Raad voor de Biologie, zegt: “De bezuinigingen brengen ongekende schade toe aan wat we in Nederland allemaal belangrijk vinden: Goed opgeleide medewerkers voor een economie die floreert, innoveert en ook in de toekomst kansen biedt voor jongeren, gezond ouder worden, toekomstbestendige landbouw, en een leefbare omgeving.”

De bezuinigingen in het hoofdlijnenakkoord op onderwijs en onderzoek lopen op tot een half miljard euro per jaar. Dit brengt zware en onmiddellijke schade toe aan de universiteiten en de kenniseconomie. Het terugdraaien van de sectorplannen is onderdeel van deze bezuinigingen. Het zogenaamde sectorplan bèta-II is in 2022 gestart als structurele investering in de biologie, aard- en milieuwetenschappen, astronomie, informatica en farmaceutische wetenschappen. Voor wat betreft de biologie is het gebaseerd op een beschrijving van de sector (“Fundament voor het leven: beeld van de Nederlandse biologie”, zie https://www.raadvoordebiologie.nl/documenten/). Deze beschrijving van de Nederlandse biologie geeft inzicht in hoe ze bijdraagt aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met de biologie-sectormiddelen zijn 115 jonge levenswetenschappers aangenomen om cruciaal biologieonderzoek in Nederland te versterken. Dat is nodig om bijvoorbeeld pandemieën te voorkomen, voedselzekerheid te waarborgen, milieuvervuiling te bestrijden en biodiversiteit te behouden. Ook het bestrijden van ziekten bij mens en dier, en gezond ouder worden horen daarbij. Biologie is overal: het is het fundament voor alles wat met leven te maken heeft.

“Het afbreken van het sectorplan is absoluut onverteerbaar”, zegt Jacintha Ellers, “en verbreekt daarnaast een ondertekende overeenkomst met de overheid, waardoor de overheid zich onbetrouwbaar toont. Dit ondermijnt niet alleen een overeengekomen strategische investering, maar bedreigt ook de talentvolle jonge medewerkers die al op basis van het sectorplan zijn aangesteld en die onze toekomst zijn.”

De Raad voor de Biologie verbindt de academische instellingen in Nederland, heeft nauwe banden met de beroepsvereniging NIBI, en komt op voor het belang van biologie in alle facetten. Het sectorbeeld biologie en het sectorplan zijn een gezamenlijke inspanning van het veld. De Raad voor de Biologie was instrumenteel in het tot stand komen ervan.

Het biologisch onderzoek en onderwijs in Nederland behoren tot de internationale wereldtop. Dat moet zo blijven vindt de Raad, omdat biologische kennis onontbeerlijk is om de grote maatschappelijk uitdagingen van nu aan te pakken. De biologie is cruciaal voor onze kenniseconomie en een aanjager van innovaties die economisch renderen. Het schrappen van onderwijs- en innovatiefondsen remt daarom onze toekomstige economische welvaart, gezondheid en leefomgeving. De Raad vindt daarom dat de voorgenomen bezuinigingen van tafel moeten, en gaat daar graag het gesprek over aan met de formerende partijen en de nieuwe minister.

 Contact

Prof. dr. Jacintha Ellers, voorzitter van de Raad voor de Biologie
E-mail secretaris@raadvoordebiologie.nl
Telefoon 020-5987076
https://www.raadvoordebiologie.nl/

initiatief Bèta in Bestuur & Beleid

Het initiatief ‘Bèta in Bestuur & Beleid’ (BiBB) ontwikkelt verschillende acties om de beleids- en wetenschapswereld dichter bij elkaar te...

Sectorplan toegekend!

Vorige week heeft Minister Dijkgraaf ingestemd met een structurele investering in onderwijs en onderzoek in de biologie van 16,7 miljoen...

In herinnering: Rens Voesenek

Medeoprichter van de Raad voor de Biologie, prof.dr. Rens Voesenek, is dinsdag 28 maart op 65-jarige leeftijd overleden. Hij combineerde...

Gehele Sectorplan ingediend bij NCSP

Het gehele Sectorplan voor de sector Beta II (Aard- en Milieuwetenschappen, Astronomie, Biologie, Farmaceutische Wetenschappen en Informatica) is nu in...

1e Tranche sectorplan toegekend

Groot nieuws voor de Biologie: het 1e deel (’tranche 1′) van het sectorplan Biologie is vandaag door minister Dijkgraaf goedgekeurd!...

Een sectorplanzomer

Op 15 juli heeft de minister van OCW aan de domeinvoorzitters (prof.dr. Jasper Knoester, Universiteit Leiden voor Bèta) aangegeven structureel...