Rens Voesenek krijgt Koninklijke Onderscheiding

Foto: Menno Bausch
Voorzitter Raad voor de Biologie benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De voorzitter van de Raad voor de Biologie en hoogleraar Ecofysiologie van Planten aan de Universiteit Utrecht, Rens Voesenek, is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn wetenschappelijke prestaties, zijn mentorschap van vele biologen in opleiding en zijn bestuurlijke kwaliteiten. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs- Glaudemans, die voo rdeze gelegenheid naar de Universiteit Utrecht kwam. In haar toespraak benadrukte Buijs- Glaudemans zijn uitmuntende deskundigheid, zijn betrokkenheid bij de wetenschap en de samenleving in bredere zin, en zijn talent om mensen te committeren aan een hoger doel.

Foto: Menno Bausch

Rens Voesenek maakte als wetenschapper naam met onderzoek naar overstromingstolerantie van planten. Zijn onderzoek heeft o.a. geleid tot de ontdekking dat plantenhormonen een beslissende rol spelen in de overleving na overstroming. Een belangrijke methodologische bijdrage van zijn hand heeft aangetoond dat ethyleengas, dat gevangen zit in ondergedompeld plantenweefsel, een vroegtijdig “overstroming-waarschuwingssignaal” aan de plant geeft. Gewassen kunnen ook genetisch worden aangepast waardoor zij kunnen overleven bij overstromingen. Zijn onderzoek naar overstromingstolerantie van planten heeft kennis gegenereerd die van groot belang is voor de toekomstige voedselproductie in de wereld. Voedselzekerheid in de toekomst heeft Rens als thema in 2014 binnen de Universiteit Utrecht op de kaart gezet en samen met een aantal andere Utrechtse wetenschappers een universiteit-breed focusgebied “Future Food Utrecht” opgericht.

Onderwijs
Rens Voesenek was van 2011 t/m 2014 vice-decaan Onderwijs van de Utrechtse Faculteit Bètawetenschappen. Al vroeg in zijn loopbaan was hij een heel betrokken docent en mentor. De goede band met studenten, zijn aanstekelijke wijze van lesgeven en zijn aandacht voor de mens achter de student heeft velen ertoe aangezet verder te gaan in de biologie, als docent, en/of als onderzoeker. Daarnaast heeft hij tientallen promovendi en postdoctorale onderzoekers begeleid. Deze onderzoekers hebben vrijwel allemaal werk gevonden in de industrie of de academische wereld, een aantal zijn inmiddels zelf hoogleraar.

Verbinder
Rens Voesenek valt niet alleen op vanwege zijn academische prestaties, maar ook door zijn brede bestuurlijke betrokkenheid bij de academische gemeenschap, en de biologie in het bijzonder, zowel nationaal als internationaal. Met zijn visie, tomeloze inzet en een sterk gevoel voor onderlinge verhoudingen heeft hij zich sterk gemaakt voor het Departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en voor het veld van de biologie in Nederland. Hij heeft sinds 2018 een succesvolle trekkersrol gehad bij het tot stand komen van een sectorbeeld van de Nederlandse Biologie dat een overzicht geeft van het academisch onderzoek en onderwijs. Door zijn overtuigings- en daadkracht is hij erin geslaagd de neuzen in de juiste richting te krijgen om dit beeld op te stellen. Dit is gevolgd door, op zijn initiatief, het opzetten van een landelijke Raad voor de Biologie, een nationaal gremium voor de belangenbehartiging van het Nederlandse wetenschappelijk biologieonderzoek en onderwijs. Deze Raad heeft vervolgens onder zijn voorzitterschap een Sectorplan Biologie opgesteld (waarvan het eerste deel eind 2022 is toegekend door de minister van OCW). Hiermee heeft Rens Voesenek de landelijke overlegstructuur binnen het vakgebied verbeterd. Met zijn unieke persoonlijke en inclusieve wijze is Rens in staat geweest steeds de focus te richten op het grotere belang van samenwerking binnen de biologie. Daarnaast kan dit vakgebied leunen op een groot ambassadeur, die nooit moe wordt met grote overtuigingskracht het maatschappelijk belang van de biologie te benadrukken.